Türkiye, 2018 itibarıyla, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanmasının önemi, bizleri, Türkiye’deki eğitim sisteminin bütün öğrenciler için nasıl daha kapsayıcı olabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor.

Bu bağlamda, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan “Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek” başlıklı rapor ilk olarak Mayıs 2017’de kamuoyuna sunuldu.

Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle güncellenen rapor ise 27 Aralık 2018’de kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, Türkiye’de yaşayan okul çağındaki 1 milyonun üzerindeki Suriyeli çocuğun nitelikli eğitime erişiminin artmasına ve eğitim sistemimizin çok etnili ve çokdilli öğrenci kitlesi için nasıl daha kapsayıcı olabileceğine dair bir çerçeve öneriyor.

Güncellenmiş Rapor (Aralık 2018)

Community Building Through Inclusive Education (December, 2018)

İlk Rapor (Mayıs, 2017)