Önemli Bir Haberimiz Var

Önemli Bir Haberimiz Var

Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler 2019-20 eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, biz de “Eğitim Gözlemevi” ve “Eğitim Laboratuvarı” birimlerimizle ve yürütücüsü olduğumuz Öğretmen Ağı ile beraber ara vermeden çalışmaya, üretmeye ve önümüzdeki yılı hayal etmeye devam ediyoruz. 

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken ERG önemli bir değişime hazırlanıyor. 2003’ten bu yana Türkiye’de eğitime ve ERG’ye farklı görevlerde değerli katkılar yapan, sırasıyla Proje Uzmanı, Koordinatör Yardımcısı ve Koordinatör olarak çalışıp, 2013’ten bu yana da ERG’nin Direktörlüğünü üstlenen Batuhan Aydagül, 31 Ağustos 2019 itibarıyla görevinden ayrılıyor ama gelecekte de bilgi birikimi ve deneyimleriyle bizimle olacak. Batuhan, eğitim alanındaki öğrenme yolculuğuna University of Wisconsin Madison’da eğitim politikası çalışmalarında yapacağı doktora ile devam edecek. Kendine çizdiği yeni yolda ona başarılar diliyoruz. 

Bu değişikliğin ardından ERG Yönetim Kurulu, 2007-2016 yıllarında ERG’de farklı rollerde, 2015 yılında ise bir süre direktör vekili olarak görev yapmış, ERG’nin sivil ve ilkeli duruşunun gelişmesinde ve devamında önemli rol oynamış Işık Tüzün’ü ERG Direktörü olarak atadı. Eğitimdeki gelişmeleri bağımsız, nesnel ve veri temelli değerlendirmeye, sonuçları şeffaflıkla kamuoyuyla  paylaşmaya devam ederken, Işık Tüzün 2030 stratejiimiz ve yaklaşımlarımızla eğitim politikalarının ve uygulamalarının iyileşmesine katkıda bulunacak.

“Herkes için nitelikli eğitim” vizyonuyla çalışmaya ve eğitimin tüm paydaşlarıyla şeffaf iletişim kurmaya devam edeceğiz. Ekibimiz ve çalışmalarımız hakkında tüm bilgilere web sitemizden ve sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Üstün Ergüder
ERG Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Z Kuşağının “Okul”u 

Z Kuşağının “Okul”u 

ENES K. KOŞAR
ERG Stajyeri
İngilizce Öğretmenliği- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi

Bugün lise sıralarında oturan gençlerle aynı kuşaktan, Z kuşağından olan Enes Koşar, şimdi bir öğretmen adayı olarak sınıfta. Öğrenciyken sorguladıklarına bu kez farklı bir gözle bakıyor. Okul bilgi öğrenmenin dışında çocukların kendini keşfettiği bir yer olabiliyor mu? Öğretmen sadece bilgiyi aktaran mı? Öğrenciler bilgiyi hayatta nasıl kullanacaklarını öğrenebiliyor mu? Koşar, sınıfın içinden izlenimleriyle ve öğrenci görüşleriyle Z kuşağının okulda ne bulmak istediğini ERG Blog için yazdı.

Read More

“Bir Arada” İzmir’deydi!

“Bir Arada” İzmir’deydi!

2019 yılında Friedrich Naumann Vakfı tarafından desteklenen Bir Arada etkinlik serimizin ikincisini “Okul ve Özgürlük” temasıyla, 25 Haziran’da İzmir’de gerçekleştirdik. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı’nda yaklaşık 150 katılımcıyla bir araya geldiğimiz etkinlikte, akademisyenler, uzmanlar, öğretmenler ve öğrencilerle okulun işlevini tartıştık.

Read More

Eğitimde Gelecek Konferansı Boğaziçi Üniversitesi’nde Gerçekleşecek!

Eğitimde Gelecek Konferansı Boğaziçi Üniversitesi’nde Gerçekleşecek!

Eğitimde Gelecek Konferansı bu yıl, ‘‘Eğitim Politikaları ve Sınıfa Yansımaları’’ temasıyla, 2-3 Kasım 2019’da Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

İçerik ortağı olduğumuz konferans, Boğaziçi Üniversitesi ve MEF Üniversitesi Eğitim Fakülteleri iş birliğiyle gerçekleşecek. Eğitimi ve eğitimin geleceğini tartışacağımız konferansta, çözüm önerilerine odaklanıp eğitimin geleceğini şekillendirmek ve gelecekte sürdürülebilir eğitim hayatına katkı verecek değişimlere ilham olmayı amaçlıyoruz.

Bilgi, birikim ve deneyimlerimizle gerçekleştireceğimiz konferansın, eğitim politikalarını ve politikaların sınıf içerisindeki yansımalarını konu alan önerileri değerlendirdiğimiz ve geliştirdiğimiz bir platform sağlamasını hedefliyoruz.

Çözüm önerilerine yönelik konuşmalar, sunumlar, atölye çalışmaları, tartışma alanları ile konferansımızda bir araya gelmek dileğiyle!

Konferansta sunum ve/veya çalıştay gerçekleştirmek için son başvuru tarih 1 Ağustos 2019’dur. Başvurmak için tıklayın.

Konferansa dinleyici olarak katılmak için tıklayın.

12 Yılda Eğitimin Finansmanında Neler Oldu?

12 Yılda Eğitimin Finansmanında Neler Oldu?

Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” başlıklı ilk dosyasını yayımladık.  2007 yılından bu yana hazırladığımız Eğitim İzleme Raporları aynı zamanda 12 yılda eğitimde yaşananların bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlıyor.  ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörümüz Burcu Meltem Arık ile eğitimin finansmanında son 12 yılda neler yaşandığını konuştuk. 

Read More

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Bolu’daydı!

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Bolu’daydı!

Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın ikinci yerel çalıştayını 18 Haziran’da Bolu’da 300 katılımcıyla gerçekleştirdik. “Merak Edenler” temasıyla, merak duygusunun eğitimdeki önemini işleyen ve eğitime dair merakımızı birlikte büyütmenin önemini savunan konferansımızın yerel çalıştayı, ana konferansta sunulan ve yerelde derlenen iyi örneklerden 30 sunum ve atölyeye ev sahipliği yaptı. Read More

Stajyerler Arıyoruz!

Stajyerler Arıyoruz!

Eğitim Gözlemevi ekibimize destek verecek, derslerde öğrendiği nitel ve nicel araştırma becerilerini eğitim alanında uygulamak isteyen, eğitim alanında yapılan çalışmaları merak eden, birlikte yeni şeyler öğrenebileceğimiz gönüllü stajyerler arıyoruz. Read More