Önümüzdeki Yıllarda En Önemli Sorunumuz, Eğitim

Önümüzdeki Yıllarda En Önemli Sorunumuz, Eğitim

Dünya, Tuba İlze Görmezoğlu

Eğitim toplumsal değişimin ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinde belirleyici bir role sahip. Ülkemizde 1997 yılında başlatılan reform süreci ile her nekadar eğitim girdileri nicelik açısından genel bir artış göstermiş olsa da yasadıkları hızlı ve başarılı ekonomik kalkınma süreciyle örnek gösterilen Doğu Asya ülkeleri ile karşılaştırıldığında eğitim hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılmasında kaydedilen ilerleme sınırlı. Read More

78 Bin Çocuk Tarım İşçisi

78 Bin Çocuk Tarım İşçisi

Birgün, Ozan Bilir 

Eğitim Reformu Girişimi raporuna göre 6-17 yaş grubunda 78 bin çocuk tarım işçisi olarak çalışıyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim, politika ve uygulamalarında yaşanan gelişmeleri ele alan ‘Eğitim İzleme Raporu 2007’yi hazırladı.

Read More

Eğitimde “Yoksul” Tablo

Eğitimde “Yoksul” Tablo

Milli Gazete

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi’nin, “Eğitim İzleme Raporu’nda, ilköğretim çağındaki her 3 çocuktan birinin yoksul bir hanede yaşadığı belirlendi.

Read More

Yoksulluk Okul Bıraktırıyor

Yoksulluk Okul Bıraktırıyor

Evrensel

Eğitim İzleme Raporu 2007’ye göre yoksulluk eğitimi engelleyen en önemli etkenlerden birisi. Rapor ilköğretim çağında olmasına rağmen okula devam etmeyen her 5 çocuktan birinin, okula devam etmemesinin esas nedeninin, “okul masraflarını karşılayamamaya” veya “çalışmak zorunda kalmaya” bağlı olduğunu ortaya koyuyor. İlköğretim çağındaki her 3 çocuktan birinin yoksul bir hanede yaşadığına dikkat çekilen raporda, çarpıcı sonuçlara yer veriliyor. Read More

Büyük Orkestra Olmak

Büyük Orkestra Olmak

Birgün, Nazım Alpman

Herkesin her şeyden gayet iyi anladığı(!) bir memlekette doğal olarak yönetim stilini kimse beğenmiyor:
-Bu ülke böyle mi yönetilir?
-Nasıl yönetilir?
-Gel göstereyim, sen çekil kenara!..

Read More