Önümüzdeki Yıllarda En Önemli Sorunumuz, Eğitim

Önümüzdeki Yıllarda En Önemli Sorunumuz, Eğitim

Dünya, Tuba İlze Görmezoğlu

Eğitim toplumsal değişimin ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinde belirleyici bir role sahip. Ülkemizde 1997 yılında başlatılan reform süreci ile her nekadar eğitim girdileri nicelik açısından genel bir artış göstermiş olsa da yasadıkları hızlı ve başarılı ekonomik kalkınma süreciyle örnek gösterilen Doğu Asya ülkeleri ile karşılaştırıldığında eğitim hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılmasında kaydedilen ilerleme sınırlı. Read More

Herkül Milas Türkiye’de Azınlıktı Yunanistan’daki Azınlığa Kitap Yazdı

Herkül Milas Türkiye’de Azınlıktı Yunanistan’daki Azınlığa Kitap Yazdı

Radikal, Funda Özkan

Siyasetbilimci Herkül Milas 1970’lerde göç etmiş Yunanistan’a. Babasının ısrarı kadar, askerlikte çavuş çıkması da etkili olmuş göçe. Çok yönlü sporcu, Türkiye’nin o yıllar 100 metrede birincisine bula bula ‘Hareketleri
yapamıyor’ bahanesi türetilmiş. ‘Sakıncalı piyadelerden’ anlayacağınız. Read More

78 Bin Çocuk Tarım İşçisi

78 Bin Çocuk Tarım İşçisi

Birgün, Ozan Bilir 

Eğitim Reformu Girişimi raporuna göre 6-17 yaş grubunda 78 bin çocuk tarım işçisi olarak çalışıyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim, politika ve uygulamalarında yaşanan gelişmeleri ele alan ‘Eğitim İzleme Raporu 2007’yi hazırladı.

Read More

Yoksulluk Okul Bıraktırıyor

Yoksulluk Okul Bıraktırıyor

Evrensel

Eğitim İzleme Raporu 2007’ye göre yoksulluk eğitimi engelleyen en önemli etkenlerden birisi. Rapor ilköğretim çağında olmasına rağmen okula devam etmeyen her 5 çocuktan birinin, okula devam etmemesinin esas nedeninin, “okul masraflarını karşılayamamaya” veya “çalışmak zorunda kalmaya” bağlı olduğunu ortaya koyuyor. İlköğretim çağındaki her 3 çocuktan birinin yoksul bir hanede yaşadığına dikkat çekilen raporda, çarpıcı sonuçlara yer veriliyor. Read More